EVC

Het EVC traject houdt in dat iedere medewerker in ca. 1 uur tijd wordt getest op eerder verworven competenties. In de meeste gevallen leidt dit tot een certificaat en hoeft niet de reguliere opleiding gevolgd te worden.

Het EVC traject bevat de volgende stappen:
1. De deelnemers ontvangen voorafgaand een theorieboek om zich voor te bereiden.
2. De toets (1 op 1) bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte en duurt ongeveer 1 uur per persoon en kan in company worden afgenomen.
3. De toets resulteert in een uitgebreide rapportage wat leidt tot een diploma (certificaat/pasje) of een bijscholingsvoorstel;
4. Vlot Opleidingen verzorgt alle documenten die nodig zijn voor de subsidie.

De volledige kosten voor dit EVC traject kunnen, ongeacht het resultaat, in mindering worden gebracht op de maandelijkse afdracht loonbelasting (WVA).

Bij deelname heeft u voldaan aan artikel 7.17 van de Arbo-wet.

In het kort de voordelen van het EVC traject:
1. Duidelijke en uitgebreide rapportage per deelnemer.
2. Kosten worden 100% vergoed (WVA).
3. Alleen scholing waar nodig (i.o.).
4. Er gaat geen onnodige productietijd verloren:  1 uur  i.p.v. 8 uur p.p. per dag.
belmeterug